„ЛД Консултинг” е фирма, специализирана в съгласуването, управлението и мениджмънта на инвестиционни процеси на нови и съществуващи обекти по ЗУТ /Закон за Устройство на Територията/ от всякакъв тип. Вие, в качеството си на Възложител, можете да ни възложите да извършим цялата процедура или част от процедурата на „зелено”. След съгласуването на всички проекти и издаването на Разрешение за Строеж и Разрешение за Ползване, можем да Ви предадем готовия „ключ” от обекта, за да го експлоатирате, съгласно Вашите  желания и намерения.

 

„ЛД Консултинг” извършва съгласуване и управление на всякакви малки и големи обекти и инвестиции. Работим с български и чуждестранни физически лица и юридически лица.

 

Предлагаме на Вашето внимание, следните услуги:

  • Покупко – Продажба на недвижими имоти.

  • Учредяване на Вещни права.

  • Провеждане на тръжни процедури.

  • Съгласуване на Подробни Устройственни Планове /ПУП/.

  • Изработка и съгласуване на Проектна Документация.

  • Издаване и влизане в сила на Разрешение за Строеж.

  • Инвеститорски Контрол.

  • Издаване и влизане в сила на Разрешение за Ползване.

  • Издаване на Лицензии.