Разрешение за строеж

license„ЛД Консултинг” може да Ви представлява и съдейства при Издаване и Влизане в сила на Разрешение за Строеж, съобразявайки се с нормативната уредба, както следва:

  • Издаване и Влизане в сила на Разрешение за Строеж.

  • Издаване и Влизане в сила на Разрешение за Поставяне на Преместваем /временен/ обект.

  • Издаване и Влизане в сила на Разрешение за Монтаж.

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Инвеститорски Контрол