Разрешение за ползване

businesspermits-e1437505530624-653x339Ние сме в състояние да организираме и проведем пълната процедура по Издаване и Влизане в сила на Разрешение за Ползване, с всички съпътстващи документи, сертификати и Комисии, както следва:

  • Издаване на Разрешение за Ползване на постоянен обект.

  • Издаване на Разрешение за Ползване на временен обект.

  • Пълно съгласуване с РДНСК и ДНСК на всички категории обекти по ЗУТ.

  • Посредничество между Електро Експлоатационните Дружества в страната и Собственниците при изкупуване на трафопост.

  • Посредничество между Общинска, Областна и Държавна администрация и Собственниците на имоти, при отчуждаване, съгласно ЗУТ.

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Издаване на лицензии