Инвеститорски Контрол

investmentВсеки Инвеститор /Възложител/, по време на изпълнение на конкретната строителна дейност има нужда от някой, който да контролира строителя. Строителя трябва да спазва нормите, заложени в проектите. Този Инвеститорски Контрол, можем да го извършим ние, както следва:

  • Цялостен Надзор върху дейността на строителя или фирмата извършваща строителната дейност.

  • Надзор върху сроковете за изпълнение и доставки.

  • Надзор и контрол върху качеството на изпълнение.

  • Надзор върху количествените сметки и материалите.

  • Надзор и Съгласуване на екзекутивни чертежи, по време на строителството.

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Разрешение за ползване