Вещни Права

f22f72c7f57a155f67f79cc17b01ec30„ЛД Консултинг” може да извърши всички предварителни и последващи процедури по Учредяване на Вещни права, при строеж върху чужд имот, при прокарване на ВиК или ел. трасета, при липса на достъп до собствения Ви имот:

  • Учредяване на Право на Строеж.

  • Учредяване на Право на Сервитут.

  • Учредяване на Право на Прокарване.

  • Учредяване на Право на Достъп /Преминаване/.

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Подробни Устройствени Планове