Тръжни процедури

gavel„ЛД Консултинг” има възможност да Ви представлява в подготовка, участие и провеждане на всички тръжни процедури, при:

  • Провеждане на търг с Частен Съдебен Изпълнител.

  • Провеждане на търг с Общинска Администрация.

  • Провеждане на търг с Областна Администрация.

  • Провеждане на търг с Държавна Администрация.

Свържете се с нас за лична консултация

Вижте още: Подробни Устройствени Планове